КОМПЛЕКСНА ПІДТРИМКА!

При придбанні будь-яких 2х позицій, Вам буде надані по одній  консультації від київського аудитора та адвоката-практика

 

Участь від 1-го до 5-ти співробітників компанії.

Доступ до відеозапису вебінару без обмежень по терміну.

Є можливість доповнити своїм питанням програму вебінару.

Питання можно ставити ДО, ПІД ЧАС та ПІСЛЯ вебінару (переглядаючи запис)

Вартість вебінару 609 грн.

АКЦІЯ:

1+1=3

609 + 609 + 1 = 1219 грн

дійсна до 08.01.2020 року

 

Також можливо взяти підписку на вебінари:

Важлива інформація!

З 1 січня 2020 року збільшиться вартість вебінару з 609 до 690 грн.

 

Календар вебінарів

 

ГРУДЕНЬ 2019

12.12

Тема:

«Податок на прибуток: ТОП-20 податкових проблем і способи їх вирішення»

 

Мова вебінару - українська

Які різниці діють при ліквідації та продажі основних засобів? Чи амортизувати основні засоби під час ремонту, поліпшень? Чи дисконтувати поворотну фіндопомогу?
 
Що зробити, коли не вистачає витрат для зменшення податку на прибуток?
 Як бути
із запізнілими первинними документами?
 
Запозичення у нерезидента-засновника: курсові різниці у доходах/витратах чи додатковому капіталі?
 Як
розрахувати процентну різницю?
 Ми
озброїмо вам практичними порадами аби ви з легкістю змогли вийти зі складних облікових ситуацій.

 

1.  Хто може відмовитися від різниць з податку на прибуток та як це зробити?

2.  Збиток минулого року не відобразили в декларації: як виправити?

3.  Надані подарунки, перерахована безповоротна фіндопомога: коли на їх суму треба збільшувати бухфінрезультат до оподаткування

4.  Безнадійна дебіторська заборгованість: коли діє різниця з податку на прибуток. Які умови для застосування зменшувальної різниці?

5.  Безнадійна кредиторська заборгованість і дохід. Що потрібно зробити, щоб не визнавати дохід по спливу строку позовної давності за кредиторською заборгованістю.

6.  Різниця за штрафами, пенями, неустойками: умови застосування. Чи діє різниця за штрафами за порушення податкового, валютного законодавства?

7.  Негоспдіяльне використання матеріалів, списання запасів понад норми: чи є різниці?

8.  Податок на прибуток і не вистачає витрат. Як «знайти» витрати? Уцінка запасів, списання. Резерви.

9.  Різниця за путівками працівникам: коли та за яких умов вона діє.

10.           Чи амортизувати основні засоби під час ремонтів та поліпшень. Підхід Мінфіну та ДФС.

11.           Відсутність різниці за МНМА: як на практиці.

12.           Ліквідація та продаж основних засобів: на яку дату та в яких сумах діє різниця.

13.           Негоспдіяльні основні засоби: різниці за вибуттям, ремонтом та поліпшеннями.

14.           Придбання у неприбуткових установ та організацій: правила 30%-вої різниці.

15.           Придбання товарів у «особливих» нерезидентів і різниця 30%. Як уникнути 30-відсоткової різниці?

16.           Отримана поворотна фіндопомога і дохід від дисконтування. Контраргументи на слова податківців. Судова практика.

17.           Курсові різниці за позиками: витрати/доходи чи додатковий капітал. Підхід податківців та облікова суть.

18.           Процентна різниця за запозиченнями у нерезидентів-пов’язаних осіб: алгоритм запуску та обчислення.

19.           Різниці за роялті: правила ПКУ та роз’яснення контролерів.

20.           Запізнілі первинні документи і відображення витрат у періоді понесення. Як операцію врахувати у тому звітному періоді в якому вона відбулася, коли документів ще немає? Що для цього потрібно прописати в наказі про облікову політику? Чи створюється резерв? Чи є різниця з податку на прибуток?

 

Морозовська

Галина Сергіївна
 
- більше 10 років професійного досвіду, з них 7 років бухгалтером-експертом в газеті «Все про бухгалтерський облік», більше 3 років керівником напряму «Податок на прибуток і ПДВ» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія »;

 -провідний експерт компанії «Smile бухгалтерія»;
 - автор понад 800 публікацій з податку на прибуток, бухгалтерського обліку, зовнішньоекономічної діяльності, ПДВ в бухгалтерських виданнях та сервісах

16.12

11:00

Тема:

«Дисконтування заборгованності»

 

Мова вебінару - російська

 

1. Оновлення П(С)БО з 29.10.2019 року. Зміни в облікових оцінках щодо заборгованості.

2. Яка заборгованість відтепер підлягає дисконтуванню?

3. Чи розповсюджується норма наказу № 379 на малі підприємства, що застосовують П(С)БО25?

4. Контролюємо дебіторську та кредиторську заборгованість. Поворотна безвідсоткова фінансова допомога в полі особливої уваги.

5. Термін розрахунків за договором має ключове значення. Планування термінів погашення. Прострочена короткострокова заборгованість – чи потрібно дисконтувати?

6. З якого періоду слід проводити дисконтування?

7. Механізм розрахунку на прикладі.

8. Відображення в обліку результатів дисконтування.

9. Вплив на податок на прибуток.

 

Горбуненко Людмила Всеволодівна 

консультант в питаннях оподаткування та бухгалтерського обліку; автор статей по бухобліку; лектор вебінарів; викладач курсів бухгалтерії

17.12

Тема:

«Зарплатна політика:

закриваємо 2019 р. та починаємо 2020 рік»

 

Мова вебінару - українська

 

1. Перерахунок ПДФО за 2019 р. Кому слід провадити обов’язково. Коли не провадять перерахунок ПДФО. Як можна виправити звітність за ф № 1ДФ без штрафу?

2. Як зробити самоперевірку наприкінці року аби у фахівців Держпраці не було шансів накласти штрафи за 2019 р.(Дотримання державних мінімальних гарантій в оплаті праці та ін.. )

3. Що слід зробити кадровику та бухгалтеру по зарплаті, аби без проблем розпочати 2020 рік (Графік відпусток, номенклатура справ, новий ШПР, Індивідуальні накази про зміну розміру МЗП та ін.. )

4. Новий розмір прожиткового мінімуму та МЗП. Різниця між ними цими величинами. Який показник і на що впливає;

5. Нові розміри ПСП, допомоги з тимчасової непрацездатності.

6. Зміни в законодавстві про оплату праці. Коли чекати на новий Трудовий кодекс.

Казначей Галина Володимирівна

Лектор-практик, десятирічний досвід роботи з трудовим законодавством та оплатою

праці, провідний автор та консультант тижневика “Дебет-Кредит”;, автор видань

АгроPRO, Агробізнес Україна, Заробітна плата.

Діяльність:

- консультування учасників ринку праці: працівників та роботодавців усіх форм

власності;

- написання аналітичних матеріалів з питань трудового законодавства та оплати

праці;

- аудит кадрової документації;

- проведення семінарів та вебінарів;

- постійний зв’язок з фахівцями Мінсоцполітики (створено більше сотні офіційних

запитів ).

 

СІЧЕНЬ 2020

21.01

10:00

Тема:

«Фінансова звітність з МСФЗ»

 

Мова вебінару - російська

 

Фінансова звітність за МСФЗ: яка вона?

«Підводні камені» бухгалтерського обліку по МСФО

Облік за МСФЗ і податкові різниці з податку на прибуток, а також ПДВ наслідки.

 

- Приказ Мінфіну від 25.10.2019 р. № 452 «Про затвердження перекладу таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності».

- Фінансова звітність в форматі XBRL

- Фінансова звітність та організація бухгалтерського обліку по МСФО: положення про облікову політику підприємства, елементи і варіанти вибору

- Помилки в річній звітності, які не можна допустити

- Статті звітності, які аудитори перевіряють в першу чергу

- «Гарячі» питання обліку по МСФО:

1) Запізнілі первинні документи: алгоритм дій

2) Основні засоби з нульовою залишковою вартістю: чи потрібно дооцінювати?

3) Ремонти та поліпшення власних та орендованих основних засобів.

4) Зменшення корисності і переоцінка

5) Дорогі запчастини і комплектуючі, товари, придбані для реклами, МНМА в МСФЗ обліку.

6) Оцінка запасів

7) Забезпечення і резерви

8) Курсові різниці - право "згорнути"

9) Огляд листів контролюючих органів і коментар до них

10) Податкові різниці з податку на прибуток, ПДВ наслідки

 

Косовець Любов Володимирівна

Член експертної групи по Східній Європі ІСФМ, бізнес-консультант, практик, експерт-консультант з питань податкового законодавства, з питань фінансового обліку з МСФЗ, сертифікований аудитор CAP, CIPA, IСFM, ИСФМ (Dip CFM), Dip IFR (Rus), АССА.

22.01

10:00

Тема:

«Гарячі» питання 2019 року. Фінансова звітність за МСФЗ»

 

Мова вебінару - російська

 

«Гарячі» питання обліку по МСФО: облік виручки, договорів оренди та фінансових інструментів

Виявимо вплив МСФЗ-обліку на податкові різниці з податку на прибуток і ПДВ наслідки

Огляд листів контролюючих органів і коментар до них

 

Облік орендних операцій по МСФО (IFRS) 16:

Облік у орендаря: первісна і подальша оцінка активу і зобов'язання

Звільнення від вимог визнання активів і зобов'язань

Виділення компонентів і розподіл відшкодування за компонентами договору

Вибираємо ставку і період дисконтування

Поліпшення об'єкта орендованого майна

 

Облік доходів по МСФО (IFRS) 15:

Поетапне визнання виручки і первинні документи

Відстрочка платежу - компонент фінансування

Знижки, що надаються покупцям

Різниці між датою і сумою визнання виручки: вплив на податок на прибуток і ПДВ

 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» :

Категорія оцінки за амортизованою вартістю

Вибір ставки для дисконтування: вплив податку на прибуток

Облік позики, отриманої від засновника

Резерв під очікувані кредитні збитки

 

 

 

 

Косовець Любов Володимирівна

Член експертної групи по Східній Європі ІСФМ, бізнес-консультант, практик, експерт-консультант з питань податкового законодавства, з питань фінансового обліку з МСФЗ, сертифікований аудитор CAP, CIPA, IСFM, ИСФМ (Dip CFM), Dip IFR (Rus), АССА.

28.01

Тема:

«Річна фінансова звітність за національними стандартами за 2019 р .. Декларація по земельному і туристичного податку»

 

Мова вебінару - російська

 

Загальні підходи до складання фінансової звітності

- нормативні документи, які регламентують складання фінансової звітності

- види і склад фінансової звітності

- терміни подання фінансової звітності до органів статистики та ДФСУ

- відповідальність за неправильне складання / неподання фінансової звітності

- порядок виправлення помилок у поданій фінансової звітності

- принципи складання фінансової звітності

 

Порядок складання фінансової звітності

- Баланс (Звіту про фінансовий стан)

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

- Звіт про рух грошових коштів

- Звіт про власний капітал

- Примітки до ф сис звітності

- Використання фінансової звітності при складанні Декларації з податку на прибуток.

- Приклади заповнення звітності.

 

Заповнення окремих Декларацій.

- Заповнення Декларації по земельному податку 

- Заповнення Декларації з туристичного збору

 

Горбуненко Людмила Всеволодівна

консультант в питаннях оподаткування та бухгалтерського обліку; автор статей по бухобліку; лектор вебінарів; викладач курсів бухгалтерії

30.01

Тема:

«Облікова політики на 2020 рік: що врахувати при формуванні»

 

Мова вебінару - російська

 

- Якою має бути облікова політика?

- Які елементи облікової політики необхідно знати для цілей бухгалтерського обліку: варіантні способи обліку активів і зобов'язань, доходів і витрат?

- У чому полягає необхідність розробки і затвердження облікової політики для цілей оподаткування?

- Як позначиться прийнята на підприємстві облікова політика на формуванні оподатковуваної бази податку на прибуток підприємств?

- Які шляхи оптимізації податкової завантаження підприємства з використанням окремих елементів облікової політики?

- Які особливості облікової політики підприємств, які застосовують спрощену систему оподаткування?

 

Облікова політика підприємства та її роль в побудові системи бухгалтерського обліку в підприємстві

- Концептуальна основа ведення обліку, вплив концептуальної основи ведення обліку на структуру та елементи облікової політики.

- Побудова системи бухгалтерського обліку на підприємстві на основі облікової політики.

- Відповідальність за розробку, ухвалення та виконання облікової політики на підприємстві.

- Нормативне регулювання побудови облікової політики на підприємстві.

- Облікова політика по П (С) БО і МСФЗ, зміни при переході на МСФЗ.

 

Структура і методика побудови облікової політики. Елементи облікової політики

- Поняття «елементів облікової політики» і «облікових оцінок», їх відмінності на практичних прикладах

- Формування, розкриття, зміна, доповнення облікової політики.

- Порядок і чим загрожують наступні внесення змін до облікової політики підприємства.

- Елементи облікової політики для цілей бухгалтерського обліку: варіантні способи обліку активів і зобов'язань, доходів і витрат.

 

Особливості формування облікової політики необхідно враховувати для цілей оподаткування

- Особливості формування облікової політики підприємства для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування в розрізі окремих об'єктів обліку.

- Основні засоби та НМА. Кваліфікаційні активи.

- Запаси і ТЗВ.

- Дебіторська заборгованість. Резерв сумнівних боргів.

- Зобов'язання: забезпечення на виплату відпусток, гарантійні витрати.

- Шляхи оптимізації податкової завантаження підприємства з використанням окремих елементів облікової політики.

- Особливості облікової політики підприємств, які застосовують спрощену систему оподаткування.

- Практичний аспект всіх вищевказаних пунктів на різноманітних прикладах компаній.

 

Горбуненко Людмила Всеволодівна

консультант в питаннях оподаткування та бухгалтерського обліку; автор статей по бухобліку; лектор вебінарів; викладач курсів бухгалтерії

ЛЮТИЙ 2020

06.02

Тема:

«Річна декларація з податку на прибуток: рядок за рядком»

 

Мова вебінару - українська

 

- Як нові правила ДИСКОНТУВАННЯ дебіторської та кредиторської заборгованості впливають на базу оподаткування податком на прибуток.

- Хто може відмовитися від різниць з податку на прибуток та як це правильно зробити.

- Як врахувати минулорічний збиток (рядок 04 декларації за попередній рік) у зменшення поточної бази оподаткування.

- Чи можна амортизувати основні засоби під час простою, ремонту, поліпшень? Що каже Мінфін, ДФС та свіжа судова практика.

- Способи законного збільшення витрат. Чи можна переносити витрати між звітними періодами? Чи відображати витрати, якщо первинних документів ще немає (запізнюються)?

 

1. Хто та коли подає декларацію з податку на прибуток за 2019 рік.

2. Форма декларації. Особливості подання електронної форми декларації. Який ідентифікатор форми використовувати?

3. Подання фінзвітності з декларацією. Оновлені форми за П(С)БО 25. Наслідки неподання.

4. Правила заповнення декларації. Актуальні питання.

- Як рахувати 20-мільйонний критерій?

- Яку суму переносити до рядка 02 зі Звіту про фінансові результати.

- Як визначити базу оподаткування. NEW ДИСКОНТУВАННЯ дебіторської та кредиторської заборгованості – як це вплине на базу оподаткування?

- Які додатки подаються із декларацією.

- Коли потрібно прикладати пояснення до декларації.

- Правила врахування збитків попередніх періодів. Як тим, хто відмовився від різниць, зменшити поточну базу на від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього року?

- Як максимізувати витрати? Чи можна переносити витрати між звітними періодами?

- Хто може відмовитися від різниць з податку на прибуток. Як проінформувати про відмову? Чи треба щороку дублювати рішення про відмову? У 2019 р. звітували щокварталу, але дохід за рік менше 20 млн – можна відмовитися від різниць? Треба подавати уточнюючі декларації?

5. Заповнення додатка РІ. Числові приклади розрахунку різниць.

6. Заповнення додатка АМ.

7. Додаток АВ. Правила розрахунку авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів.

8. Додаток ЗП: на які суми можна зменшення податку на прибуток.

9. Додаток ПН. Податок на репатріацію.

10. Додаток ВП. Правила виправлення помилок з податку на прибуток за допомогою поточної декларації.

11.Відповідальність за неподання декларації.

Морозовська

Галина Сергіївна
 
- більше 10 років професійного досвіду, з них 7 років бухгалтером-експертом в газеті «Все про бухгалтерський облік», більше 3 років керівником напряму «Податок на прибуток і ПДВ» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія »;

 -провідний експерт компанії «Smile бухгалтерія»;
 - автор понад 800 публікацій з податку на прибуток, бухгалтерського обліку, зовнішньоекономічної діяльності, ПДВ в бухгалтерських виданнях та сервісах

 

Актуальні відеозаписи:

Тема

Лектор

1

Звітність за 2019 рік. Актуальні питання оподаткування та бухгалтерського обліку (вебінар російською мовою)

Горбуненко Л.В.

2

Зміни до податкового та іншого законодавства (вебінар російською мовою)

Дроговоз Ю.С.

3

ТОП питань в бухгалтерському та податковому обліку та способи їх вирішення

Тимофеєва Л.Я.

4

7 найважливіших питань по Заробітній платі

Казначей Г.В.

5

«Паливний» акциз: від акцизних накладних до декларації». (вебінар російською мовою)

Губіна І.А.

6

ТТН: від правил заповнення до облікових наслідків + судова практика.

Морозовська Г.С.

7

Звітність за три квартали 2019 року: фінансова звітність, ПДВ, податок на прибуток та ТТН

Тимофеєва Л. Я.

8

Відповіді на актуальні питання з ПДВ. (вебінар російською мовою)

Горбуненко Л.В.

9

Перевірки Держпраці. Типові помилки та відповідальність.

Казначей Г.В.

10

Кримінальна відповідальність бухгалтера та директора компанії. (вебінар російською мовою)

Овчаров Д.Г.

11

Нюанси виробництва у бухгалтерському та податковому обліку. (вебінар російською мовою)

Дроговоз Ю.С

12

Топ 12 найбільш «гарячих» бухгалтерських питань: чотири теми по три питання

Тимофеєва Л. Я.

13

Касові операції, готівкові розрахунки та РРО 2019. (вебінар російською мовою)

Горбуненко Л.В.

14

Все про зарплатну звітність: заповнюємо ЄСВ та 1ДФ

Казначей Г.В.

15

Акцизний податок та ліцензування окремих операцій з підакцизними товарами. (вебінар російською мовою)

Дроговоз Ю.С

16

Все про трудові договори у юросіб та ФОП: безстрокові, строкові (тимчасові, сезонні)

Казначей Г.В.

17

Собіватність: від формування до відображення у обліку та податкових наслідках

Морозовська Г.С.

18

Актуальні питання у агросекторі - 2019. (вебінар російською мовою)

Дроговоз Ю.С

Ткачова Е.В.

19

Обираємо дієві способи зниження витрат або як зниження витрат на 10% може збільшити прибуток на 20%. (вебінар російською мовою)

Бойко Н.О.

20

10 наболілих питань оподаткування до аудитора Тимофеєвої Людмили

Тимофеєва Л. Я.

21

Все про відпускні бухгалтеру та кадровику

Казначей Г.В.

22

Новини ТЦУ у 2019 році. Перспективи імплементації плану BEPS. (вебінар російською мовою)

Жукова О.В.

23

Від кадрових аспектів і до розрахункових

Казначей Г.В.

24

Податкові перевірки 2019. (вебінар російською мовою)

Горбуненко Л.В.

25

ЗЕД: найголовніше. Новації 2019 року. Нове у валютному регулюванні. (вебінар російською мовою)

Паєнтко Т.В.

26

Фінансова звітність з МСФЗ. (вебінар російською мовою)

Паєнтко Т.В.

27

Облікова політика для цілей бухгалтерського та податкового обліку на 2019 рік. (вебінар російською мовою)

Паєнтко Т.В.

ПВФ “Практик”. Електронний документообіг.

Послуги бухгалтерам Вінниця, M.E.Doc Вінниця                        

+38 (097) 848-02-33, (063) 77-26-206

+38 (0432) 55-40-75 багатоканальний

 

Розробка сайту
дизайн-студія «Webhit»